Výhody II. a III. piliera

Pozrime sa bližšie na to, prečo sa to klientom oplatí.

Zdieľať video: E-mail

NN ti ponúka viac výhod, ako som stihol povedať vo videu.


Klienta to nič nestojí

Na finančnom trhu je jeden z mála produktov, ktorý nezníži disponibilný príjem, a to je sporenie v II. pilieri.

Klient neplatí ani cent navyše, len sa presmeruje časť jeho odvodov dôchodkového poistenia zo Sociálnej poisťovne na jeho osobný dôchodkový účet v NN DSS.


Klienta to nič nestojí

Klienta to nič nestojí

Výborné zhodnotenie prostriedkov klienta

Prostriedky vášho klienta sa zhodnocujú naozaj dobre:

 • II. pilier počas sporiacej fázy prostriedky akumuluje a zhodnocuje investovaním na finančných trhoch na rozdiel od I. piliera, kde žiadne zhodnotenie neexistuje.

 • Výkonnosť zmiešaného, akciového a indexového dôchodkového fondu v NN DSS patrí dlhodobo medzi najlepšie na trhu.

 • Starobné dôchodkové sporenie má nižšie poplatky v porovnaní s inými formami dlhodobého sporenia, čo pozitívne ovplyvňuje objem nasporených prostriedkov.

 • Klient si sporí z hrubého príjmu, a tým pádom mu ostáva o 19 % viac ako pri investícii z čistého príjmu (napr. v banke alebo cez podielové fondy).Bezpečnosť investície

Sporenie v II. pilieri je zákonom regulované, vďaka čomu sú nasporené prostriedky vášho klienta dostatočne chránené. Sporenie v II. pilieri zároveň poskytuje niekoľko výhod oproti výlučne dôchodkovému poisteniu v I. pilieri:

 • Peniaze na osobnom dôchodkovom účte v II. pilieri sú majetkom klienta a budú sa môcť dediť alebo poukázať oprávnenej osobe, pričom I. pilier takúto výhodu neposkytuje.

 • Dôchodok z I. piliera je solidárny a financovaný z odvodov pracujúcich ľudí, ktorých počet bude klesať, čím sa prehlbuje riziko, že zdroje na výplatu dôchodkov z I. piliera budú obmedzené.

 • II. pilier je ekonomicky sebestačný a výška dôchodku závisí od nasporenej sumy a nie od rozhodnutia štátu.

 • V prípade, že sa klient rozhodne sporiť v negarantovaných fondoch, jeho prostriedky sú od jeho 52. roku postupne prevádzané do garantovaných fondov, čím sa minimalizuje riziko prepadu hodnoty nasporených prostriedkov v preddôchodkovom veku.

 • Každý klient má na výber 4 fondy s rôznym stupňom rizika, ktoré vyhovujú investičnému profilu klienta, čo zmierňuje riziko prepadu hodnoty nasporených prostriedkov.

 • 7-ročná garancia výplaty dôchodku v prípade, že sa klient rozhodne pre pravidelnú, mesačnú výplatu doživotného dôchodku.


Klienta to nič nestojí

Klienta to nič nestojí

Flexibilita

Prostriedky z II. piliera síce nemožno vybrať pred odchodom do dôchodku, v priebehu sporenia však môže klient vykonávať nasledovné zmeny:

 • Možnosť zmeny dôchodkových fondov, čím ovplyvňujete zhodnotenie prostriedkov na svojom účte, a teda svoj budúci dôchodok z II. piliera.

 • Možnosť prispievania si formou dobrovoľných príspevkov, ktoré môžu zvýšiť klientov budúci dôchodok, pričom frekvencia ich uhrádzania a ani ich výška nie sú ohraničené.

 • Možnosť určiť a zmeniť oprávnené osoby, ktorým budú poukázané prostriedky v prípade smrti klienta prostredníctvom klientskeho portálu Moja NN.

 • Možnosť vykonávať zmeny adresy, oprávnených osôb, zmenu v nastavení fondov a ďalšie zmeny on-line z pohodlia domova prostredníctvom klientskeho portálu Moja NN.


Ďalšie videá

Ako si zabezpečiť dostatočný dôchodok

Dôchodky

Pozrite si toto video ešte predtým, ako začnete sporiť.

Ako si vybrať správny fond

Dôchodky

Sporiť v rastových a indexových, alebo v konzervatívnejších fondoch?

Čo robiť, ak klesne hodnota fondu

Dôchodky

Pokles hodnoty fondu nie je dôvod na paniku, práve naopak.

Indexový fond v III. pilieri

Dôchodky

Atraktívne sporenie na dôchodok pre mladých.


Mám otázku

Odošlite formulár a budeme vás kontaktovať e-mailom

Pozor, formulár obsahuje chyby

Ďakujeme za odoslanie formulára

x

Zdielať video cez
e-mail

Pri generovaní správy nastala chyba. Skúste znova odoslať formulár.