Spoľahlivosť pri poistnom plnení

NN ponúka výnimočné poistné plnenie na slovenskom trhu.

Zdieľať video: E-mail

NN ti ponúka viac výhod, ako som stihol povedať vo videu.

97 % plnenie v závažných prípadoch

Máme nadštandardné plnenie na trhu. V prípade závažných udalostí vyplácame poistné plnenie až v 97 % prípadov.


Ak stratíte svojho blízkeho alebo sa váš zdravotný stav zmení natoľko, že sa zníži vaša schopnosť pracovať, či zostanete úplne závislý od pomoci druhých, oceníte stabilného partnera, ktorý sa o vás postará v ťažkých chvíľach.


 • Čiastočná invalidita
 • Úplná invalidita
 • Kritické choroby (napr. rakovina, infarkt, mŕtvica)
 • Smrť


97 % plnenie v závažných prípadoch

77% plnenie v menej závažných prípadoch

77 % plnenie v menej závažných
prípadoch

V prípade menej závažných udalostí vyplácame plnenie v 77 % všetkých prípadov:

Medzi menej závažné prípady patria:

 • Liečenie úrazu
 • Trvalé následky spôsobené úrazom
 • Pracovná neschopnosť
 • Hospitalizácia


9 z 10 plnení vyplácame
do 5 pracovných dní

Rýchlosť plnenia: 90 % poistných udalostí
je vybavených expresne.


Sme si vedomí, že človek, ktorého stretlo nešťastie potrebuje finančné prostriedky čo najskôr. Preto vo viac ako 90 % prípadov vyplácame poistné plnenie do 5 pracovných dní po predložení všetkých potrebných dokumentov. Ak je nevyhnutné prešetriť poistnú udalosť, poistné plnenie vyplatíme v prípade kladného stanoviska najneskôr do 3 mesiacov od jej nahlásenia.
97 % plnenie v závažných prípadoch

Rozsah krytia

S NN máte rozsiahle poistné krytie.67

kryjeme najväčší počet
kritických chorôb
dospelých

150%

bonusové plnenie
pri kvadruplégii
a terminálnom stave

3x

až 3-násobná progresia na
odškodnom za vážne úrazy
v prípade dlhšej liečby úrazu

120%

plnenie v prípade
najvážnejších kritických
diagnóz detíKedy nevyplácame plnenie

Kedy nevyplácame plnenie

Prvoradá je vaša spokojnosť, napriek tomu existujú situácie, keď poistné plnenie nevyplácame.


 • Nesplnenie poistných podmienok
 • Podvod
 • Úmyselne spôsobený úraz
 • Poistná udalosť sa stala pri páchaní trestného činu klientom
 • Nedoloženie potrebných dokladov
 • Plnenie je krátené, ak sa stala udalosť pod vplyvom alkoholu alebo drogĎalšie videá

Miera plnenia

Životné poistenie

Poistné udalosti plníme až na 97 %.

Rýchlosť plnenia

Životné poistenie

Čo sľúbime, to ihneď plníme.

Rozsah krytia

Životné poistenie

Kryjeme najviac závažných ochorení.

Kedy neplníme?

Životné poistenie

Existujú situácie, keď poistné plnenie nevyplácame.

Rušíme výluky

Životné poistenie

Na NN sa môžeš spoľahnúť. Veď pozeraj.


Mám otázku

Odošlite formulár a budeme vás kontaktovať e-mailom

Pozor, formulár obsahuje chyby

Ďakujeme za odoslanie formulára

x

Zdielať video cez
e-mail

Pri generovaní správy nastala chyba. Skúste znova odoslať formulár.