Ako si zabezpečiť dostatočný dôchodok

Pozrite si toto video ešte predtým, ako začnete sporiť.

Zdieľať video: E-mail

NN ti ponúka viac výhod, ako sme stihli povedať vo videu.

Prečo myslieť na dôchodok vášho klienta už teraz?

Klient sa vyhne spotrebnému šoku, kedy jeho príjem klesne o 50 %


 • Výška dôchodku zo štátu (I. piliera) bude nedostatočná, klienti po odchode do dôchodku zažijú spotrebný šok, keďže ich príjem klesne na úroveň 50 % príjmu, ktorí poberali v produktívnom veku.

 • Zapojiť sa do sporenia v II. pilieri a zvýšiť tak šance na lepší dôchodok bez vynaloženia dodatočných prostriedkov môžu klienti len do 35 roku veku.

 • Čím skôr klienti začnú využívať v dostatočnej miere všetky možnosti sporenia na dôchodok, tým vyšší bude dôchodok.


Typy aktív

Koľko času strávime na dôchodku?

Koľko času strávime na dôchodku?

Až 1/5 svojho života prežijeme na dôchodku


 • Dôchodkového veku sa dožije približne 90 % žien a necelých 80 % mužov (76,3 %).

 • Očakávaná dĺžka života (pri narodení) sa však zvyšuje: zo 73 rokov v roku 2000 na 77 rokov v roku 2015.

 • Stredná hodnota veku obyvateľov Slovenska je približne 40 rokov. Do dôchodku pôjdu
  ako 64-65 roční a prežijú v ňom priemerne ďalších 15 rokov, čo znamená, že v ňom strávia takmer pätinu zo svojho života (19 %).Ako zabezpečiť klientovi dostatočný dôchodok?

Klient by si mal sporiť vo výške aspoň 30 % svojho hrubého príjmu a zabezpečiť si dôchodok na úrovni aspoň 70 % svojho príjmu


 • Sporenie v II. pilieri - ak chce klient zvýšiť pravdepodobnosť, že výška jeho dôchodku presiahne 50 % súčasného príjmu, je potrebné, aby si začal sporiť v niektorom z dôchodkových fondov v II. pilieri. Klient si zo svojej hrubej mzdy bude odvádzať i naďalej 18 %, ako pri sporení výlučne v I. pilieri. Rozdiel bude v tom, že 4,5 % z jeho hrubej mzdy nepôjde do Sociálnej poisťovne, ale na jeho osobný dôchodkový účet, ktorý sa bude pravidelne zhodnocovať. Šance na lepší dôchodok svojho klienta zvýšite, ak klient do Typy aktív II. piliera vstúpi čím skôr a Typy aktív zvolí si fond, ktorý má potenciál dosiahnuť vyššie zhodnotenie jeho dôchodkových úspor.

 • Sporenie v III. pilieri - ak chce klient dosiahnuť dôchodok vo výške aspoň 70 % jeho príjmu, je potrebné, aby si sporil na úrovni aspoň 30 % svojho hrubého príjmu. Okrem sporenia v I. a II. pilieri vo výške 18% by si klient mal začať sporiť aj v III. pilieri vo výške aspoň 12% svojho príjmu. Napríklad:

  • Doplnkové dôchodkové sporenie vo výške 6 % hrubej mzdy. Napríklad:

   • Príspevok klientovho zamestnávateľa vo výške 3 % jeho hrubej mzdy.

   • Príspevok klienta ako zamestnanca vo výške 3 % svojej hrubej mzdy.

  • Životné poistenie, podielové fondy, sporiace účty vo výške 6 % hrubej mzdy klienta.Koľko času strávime na dôchodku?

Ďalšie videá

Ako si vybrať správny fond

Dôchodky

Sporiť v rastových a indexových, alebo v konzervatívnejších fondoch?

Čo robiť, ak klesne hodnota fondu

Dôchodky

Pokles hodnoty fondu nie je dôvod na paniku, práve naopak.

Indexový fond v III. pilieri

Dôchodky

Atraktívne sporenie na dôchodok pre mladých.

Výhody II. a III. piliera

Dôchodky

Vieš jak to je. Na dôchodok sa treba pripraviť.


Mám otázku

Odošlite formulár a budeme vás kontaktovať e-mailom

Pozor, formulár obsahuje chyby

Ďakujeme za odoslanie formulára

x

Zdielať video cez
e-mail

Pri generovaní správy nastala chyba. Skúste znova odoslať formulár.