Ako si vybrať správny fond

Sporiť v rastových a indexových, alebo v konzervatívnejších fondoch?

Zdieľať video: E-mail

NN ti ponúka viac výhod, ako sme stihli povedať vo videu.

Ponuka dôchodkových fondov NN

Široká ponuka od konzervatívnych až po dynamické fondy

V ponuke máme rôzne typy dôchodkových fondov, v ktorých si môže klient sporiť, aby si zabezpečil dostatočný dôchodok. Fondy sa navzájom líšia predovšetkým zložením aktív, do ktorých investujú a od toho sa odvíja investičný horizont.

Každý klient by si mal preto pri výbere fondu odpovedať na dve otázky:

  • aký je môj časový horizont (v tom prípade čas do dôchodku)?

  • do akej miery akceptujem riziko?

Vo všeobecnosti platí, že mladí klienti s vyššou akceptáciou rizika by si mali zvoliť fondy s vyšším podielom akcií. Naopak, starší a rizikovo averznejší klienti by mali aspoň časť svojich úspor mať vloženú aj v konzervatívnejších investíciách t. j. dlhopisoch, či termínovaných vkladoch.

Dôchodkové fondy - II. pilier

Vylepšujeme poistné podmienky

Tradícia

Investičný horizont: 1 až 10 rokov

100 % hodnoty majetku fondu tvoria dlhopisy a konzervatívne investície. V prípade, že vo fonde poklesne hodnota dôchodkovej jednotky, správcovská spoločnosť je podľa zákona povinná doplniť hodnotu majetku z vlastného majetku.

Vylepšujeme poistné podmienky

Harmónia

Investičný horizont: 10 a viac rokov

Majetok fondu je investovaný do dlhopisov a akcií. Celková akciová zložka môže tvoriť 50 % z majetku fondu. Cieľom fondu je mať vyvážený pomer medzi zastúpením akcií a dlhopisov.

Vylepšujeme poistné podmienky

Dynamika

Investičný horizont: 10 a viac rokov

Majetok fondu je investovaný prevažne do akcií, ktorých váha môže tvoriť až 80 % z hodnoty majetku, V porovnaní s fondom Harmónia je tak viac zameraný na vývoj akcii.

Vylepšujeme poistné podmienky

Index

Investičný horizont: 10 a viac rokov

Majetok fondu tvoria výlučne akciové investície v podobe 50tich verejne obchodovaných spoločností s najväčšou trhovou kapitalizáciou v Eurozóne, ktoré sú súčasťou akciového indexu EURO STOXX 50.

Vylepšujeme poistné podmienky

Dôchodkové fondy - III. pilier

Vylepšujeme poistné podmienky

Konzervatívny

Investičný horizont: 3 až 10 rokov

Investičným cieľom je zabezpečiť účastníkom stabilné zhodnotenie majetku v dlhodobom horizonte pri nízkej miere rizika aplikovaním konzervatívnej investičnej stratégie, ktorá spočíva najmä v investíciách do pevne úročených dlhových nástrojov výlučne v EUR.

Vylepšujeme poistné podmienky

Vyvážený

Investičný horizont: 10 a viac rokov

Investičným cieľom je dosiahnutie zhodnotenia majetku presahujúceho mieru inflácie v dlhodobom horizonte pri strednej miere rizika aplikovaním umiernenej investičnej stratégie, ktorá spočíva najmä v investíciách do pevne úročených dlhových nástrojov s možnosťou investovania do akcií alebo majetkových účastí subjektov kolektívneho investovania investujúcich do akcií. Skôr ako o 5 rokov.

Vylepšujeme poistné podmienky

Rastový

Investičný horizont: 10 a viac rokov

Investičným cieľom je dosiahnutie nadpriemerného zhodnotenia majetku v dlhodobom horizonte aplikovaním dynamickej rastovej investičnej stratégie, ktorá spočíva v investíciách do pevne úročených dlhových nástrojov a pomerne značnom podiele akciových investícií v majetku fondu. Fond podstupuje pri investovaní zvýšenú mieru rizika, ktorá sa prejavuje zvýšenou kolísavosťou ceny dôchodkovej jednotky.

Vylepšujeme poistné podmienky

Indexový*

Investičný horizont: 10 a viac rokov

Investičným cieľom je dosiahnutie nadpriemerných výnosov v dlhodobom horizonte. Fond z tohto dôvodu podstupuje pri investovaní vysokú mieru rizika, ktoré vyplýva z jeho zamerania, investovania do svetových akciových indexov. Akciové investície môžu tvoriť až 100 % hodnoty majetku fondu.

Vylepšujeme poistné podmienky

Výnosnosť rôznych aktív

Akcie majú dlhodobo najvyššiu výkonnosť

Z dlhodobého hľadiska sú najvýnosnejším aktívom akcie, ktoré napriek krátkodobým, či strednodobým poklesom hodnoty zaznamenávajú kontinuálny rast, a to výrazne nad úrovňou rastu dlhopisov, či zlata.Porovnanie výkonnosti rôznych aktív od r. 1988 do r. 2017

Vylepšujeme poistné podmienky

Výkonnosť dôchodkových fondov NN

Dlhodobo nadpriemerné zhodnotenie

Vaši klienti sa môžu spoľahnúť, že ich úspory dokážeme spravovať naozaj dobre. NN patrí dlhodobo k top správcom dôchodkových fondov s nadpriemernou výkonnosťou.
Darí sa nám predovšetkým vo fondoch, ktoré majú vyšší podiel akcií v portfóliu a umožňujú tak klientom dosahovať vyššie zhodnotenie v dlhodobom horizonte. Porovnanie výkonnosti dôchodkových fondov (12. mes.)

Vylepšujeme poistné podmienky

Investičný barometer

Otestujte vašich klientov, ktorý dôchodkový fond je pre nich najvhodnejší

V NN vieme, že pripraviť sa dobre na dôchodok je dôležité. Aby sme vašim klientom výber správneho fondu uľahčili, vytvorili sme pre vás šikovného pomocníka - investičný barometer. Stačí odpovedať na niekoľko jednoduchých otázok a na základe odpovedí vám odporučíme, ktorý fond je pre vašich klientov najvhodnejší.

Typy aktív Investičný barometer pre II. pilier
Typy aktív Investičný barometer pre III. pilier

Typy aktív

Ďalšie videá

Čo robiť, ak klesne hodnota fondu

Dôchodky

Pokles hodnoty fondu nie je dôvod na paniku, práve naopak.

Indexový fond v III. pilieri

Dôchodky

Atraktívne sporenie na dôchodok pre mladých.

Výhody II. a III. piliera

Dôchodky

Vieš jak to je. Na dôchodok sa treba pripraviť.

Ako si zabezpečiť dostatočný dôchodok

Dôchodky

Pozrite si toto video ešte predtým, ako začnete sporiť.


Mám otázku

Odošlite formulár a budeme vás kontaktovať e-mailom

Pozor, formulár obsahuje chyby

Ďakujeme za odoslanie formulára

x

Zdielať video cez
e-mail

Pri generovaní správy nastala chyba. Skúste znova odoslať formulár.